เอกสารเผยแพร่​

เอกสารเผยแพร่

300 หน้า

Startup Thailand 2019: Startup Nation

หนังสือสรุปสาระสำคัญของงาน Startup Nation : Startup Thailand 2019
44 หน้า

ISSUE 24 : TRAVELTECH

TravelTech ปฏิวัติวิถีนักเดินทาง
44 หน้า

ISSUE 23 : LOCAL STARTUPS

เปิดแนวรุก LOCAL STARTUP ยกระดับสู่สากล
44 หน้า

ISSUE 22 : STARTUP THAILAND 2019

กรุงเทพฯ…มหานคร Global Hub แห่ง Southeast Asia
44 หน้า

ISSUE 20 : MAKING A SMART CITY

เมืองอัจฉริยะ…ยกระดับคุณภาพชีวิต
44 หน้า

ISSUE 19 : MAR TECH : THE NEW CREATIVE ECONOMY

MAR TECH : เทคโนโลยีสายพันธุ์ใหม่เพื่อการดนตรี ศิลปะ และนันทนาการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP