fbpx

การขึ้นทะเบียนรับรองตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI)

โปรดเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ก่อนเข้าดูเนื้อหานี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

รายละเอียด

โดย คุณปัจฉิมา ธนสันติ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ Geographical Indications, GI โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้ดูแลระบบการขึ้นทะเบียนรับรอง GI และให้ตราสัญลักษณ์ GI โดยคำแนะนำขั้นตอนการขึ้นทะเบียน และประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อได้รับตรารับรอง GI จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของเราโดดเด่น มีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือ แสดงถึงผลผลิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP

หรือ