fbpx

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

โปรดเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ก่อนเข้าดูเนื้อหานี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

รายละเอียด

โดย คุณปัจฉิมา ธนสันติ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ สินค้า GI เป็นเรื่องราวของสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ เกิดคุณลักษณะพิเศษจากเอกลักษณ์พื้นถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่า และยกระดับภาพลักษณ์ให้กับสินค้าเกษตรได้

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP

หรือ