fbpx

พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Four Organization Collaboration)

โปรดเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ก่อนเข้าดูเนื้อหานี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

รายละเอียด

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ABC Center) ได้มีริเริ่มดำเนินงานโครงการ “AgTech4OTOP” โดยมีความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาชุมชน และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้ง 4 หน่วยงานได้แสดงพันธกิจ บทบาทหน้าที่เพื่อสร้างโอกาสในการทำตลาดสินค้าเกษตอัตลักษณ์พื้นถิ่นในรูปแบบใหม่ ๆ ร่วมกัน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP

หรือ