AGTECH4OTOP [VTR]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

รายละเอียด

Agtech4OTOP : แนะนำโครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตร สำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP