fbpx

ข้อมูลการสมัคร

โครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตร สำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นโครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
Works with AZEXO page builder

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP