fbpx

Farm.AI : ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์ม

โปรดเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ก่อนเข้าดูเนื้อหานี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

รายละเอียด

โดย ดร. รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ Founder Farm AI

การให้บริการเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ (precision farming) โดยใช้ข้อมูลเพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเกษตรกรและกระบวนการผลิต โดยมีบริการหลักทางด้านการวิเคราะห์ฟาร์มในหลายระดับ การประยุกต์การจัดการฟาร์ม รวมไปถึงการสร้างระบบนิเวศน์ตลอดห่วงโซ่มูลค่าของเกษตรและอาหาร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP

หรือ