fbpx

Agcura ระบบบริหารจัดการน้ำตามความต้องการของพืช

โปรดเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ก่อนเข้าดูเนื้อหานี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

รายละเอียด

โดย คุณปิยามร กันตะสิริพิทักษ์ Co-Founder & CEO Agcura

ระบบบริหารจัดการน้ำตามความต้องการของพืช โดยใช้เทคโนโลยีด้านเซ็นเซอร์ในการเกษตร เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต และช่วยประหยัดต้นทุน รวมไปถึงการดูแลจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP

หรือ