fbpx

ภาพรวมหลักสูตร AgTech4OTOP (Course Journey)

โปรดเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ก่อนเข้าดูเนื้อหานี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

รายละเอียด

โดย คุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ABC center สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โครงการ AgTech4OTOP ได้รับอนุมัติงบประมาณพ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้าง โอกาสที่ดีของทั้งเกษตรกรกลุ่ม OTOP และสตาร์ทอัพสายเกษตร ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ให้เป็นประตูเชื่อมสู่โลกใหม่ ตลาดใหม่ และที่สำคัญได้หุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีพร้อมที่จะจับมือเติบโตไปด้วยกัน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP

หรือ