fbpx

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)

โปรดเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ก่อนเข้าดูเนื้อหานี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

รายละเอียด

โดย คุณนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช. กรมส่งเสริมการเกษตร

การทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นการศึกษาเรียนรู้เรื่อง มาตรฐาน GAP เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร จะทำให้เพิ่มมูลค่าของสินค้า เป็นที่ต้องการของตลาดที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี ที่สำคัญยังเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP

หรือ