fbpx

NIA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร แสดงผลความสำเร็จโครงการ AgTech4OTOP

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

อ่านแล้ว

ครั้ง

NIA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร แสดงผลความสำเร็จโครงการ AgTech4OTOP นำ10 สุดยอดสตาร์ทอัพเกษตร สร้างแพลตฟอร์มตลาดเพื่อเกษตรกร 🎉🎉🎉6 – 7 มีนาคม 2564 ณ ลานเอเทรียม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมมือกับ 3 พันธมิตร ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นำร่องนำ 10 สตาร์ทอัพด้านการเกษตรผู้สร้างแพลตฟอร์มตลาดเพื่อเกษตรกร จับมือกับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค จำนวน 28 จังหวัด 39 ชนิดสินค้า สร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพด้านการเกษตรไทย จับมือกับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งให้สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ก้าวสู่ช่องทางตลาดรูปแบบใหม่ สร้างการเติบโตของยอดขายอย่างก้าวกระโดด

การจัดงาน AgTech4OTOP Showcase เป็นการนำเสนอผลงานโครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น หรือ AgTech4OTOP ภายใต้การสนับสนุนจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนหน่วยงานพันธมิตร และ Mentor ผู้ให้คำปรึกษาในโครงการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อยอดกับผลงานของ NIA ที่รับมอบหมายจากรัฐบาลในการพัฒนาสตาร์ทอัพ ให้เป็นนักบุกเบิกทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW) โดยเฉพาะในกลุ่มของสตาร์ทอัพด้านการเกษตรมีความสำคัญสูงมากสำหรับประเทศไทย ที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้วยรูปแบบใหม่ ๆ ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร

ตลอดระยะเวลาโครงการ 4 เดือนที่ผ่านมา ในส่วนของสตาร์ทอัพ และกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ได้รับการเพิ่มศักยภาพ เปิดมุมมองใหม่ให้เกิดการเติบโต และได้ลงมือปฏิบัติจริง ในการทดสอบตลาดสินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์มของสตาร์ทอัพ โดยจะเกิดมิติใหม่ของการพัฒนาสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน ร่วมกับคนรุ่นใหม่อย่างสตาร์ทอัพไทย เกิดเป็นโมเดลตัวอย่างที่พร้อมในการขยายผลได้ต่อไป ตลอดจนมีเมนเทอร์ระดับมืออาชีพให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อกำจัดจุดอ่อน และเสริมจุดแข็ง เพื่อสร้างยอดขายให้เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด

โดยสตาร์ทอัพและกลุ่ม OTOP มีการนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาสินค้า ทดสอบตลาดและใช้เครื่องมือของสตาร์ทอัพในการพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจสินค้าชุมชน เพื่อรองรับพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอล ที่มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้นให้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ได้แก่ ด้านการพัฒนานวัตกรรมจาก นายสุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ NIA และที่ปรึกษาโครงการ ด้านการพัฒนาสินค้าชุมชน คุณสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ด้านการทรัพย์สินทางปัญญา คุณมนชนก ธนสมบัติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และด้านธุรกิจสตาร์ทอัพ นายนฤศันส์ ธันวารชร บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำแนวทางไปปรับรูปแบบธุรกิจร่วมกันให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน ภายในงานสามารถ ซื้อ – ขาย – จอง ผ่านแพลตฟอร์มสตาร์ทอัพ พร้อมรับสินค้า ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์รูปแบบการตลาดใหม่ ๆ ในการสนับสนุนสินค้าเกษตรคุณภาพดี ส่งตรงจากชุมชน

#AgTech4OTOP #NIA #SectoralDevelopment #AgTechStartup #GI #OTOP

แชร์ :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

0 การตอบสนองที่"NIA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร แสดงผลความสำเร็จโครงการ AgTech4OTOP"

ฝากข้อความ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ! โอทอป “มะดัน” นครนายก สร้างยอดขายเดือนละแสน ผ่านHerbs Starter สตาร์ทอัปด้านเกษตร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทบกับตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือโอทอปเป็นอย่างมาก การจัดงานแสดงสิ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AgTech4OTOP

หรือ